Παρασκευὴ εἰς ἀνάμνησιν : Étude de procédés mnémotechniques chez Galien - Archive ouverte HAL Access content directly
Conference Papers Year :

Παρασκευὴ εἰς ἀνάμνησιν : Étude de procédés mnémotechniques chez Galien

(1)
1
Not file

Dates and versions

hal-02913167 , version 1 (07-08-2020)

Identifiers

  • HAL Id : hal-02913167 , version 1

Cite

Antoine Pietrobelli. Παρασκευὴ εἰς ἀνάμνησιν : Étude de procédés mnémotechniques chez Galien. Ragguagli di Corpo Bas(s)o, Paolo Monella, Apr 2009, Palerme, Italie. ⟨hal-02913167⟩
18 View
0 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More